Kaukolämpöverkon saneeraustyö alkamassa Tampereen valtatiellä

24.09.2021 kello 07.23

Kaukolämpö on tehokkain lämmitysmuoto ilmastonmuutosta vastaan Tampereella. Tästä syystä pidämme nykyistä kaukolämpöverkkoa kunnossa ja rakennamme uutta. Kunnossapito ja saneeraustyöt tuovat valitettavasti usein häiriöitä keskustojen liikenteelle. Nyt vuorossa on kaukolämpöverkon saneeraus- ja rakennustyö Tampereen valtatien varressa. Työn yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkolinjaa kaikkiaan noin 550 metrin matkalle.

Rakennustöitä tullaan tekemään Viinikankadun ja Jokikadun välisellä osuudella katualueilla. Osittain työt sijoittuvat myös kadun viereisten kiinteistöjen pysäköintialueille. Työtä tehdään myös Hatanpään valtatien ja Jokikadun välisten kiinteistöjen alueella.

Rakentaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen työn ja liikennejärjestelyjen sujuvoittamiseksi. Töiden vaiheistus on esitetty oheisessa kuvassa.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat sekä autoliikenteen että kevyen liikenteen sujuvuuteen erityisesti Tampereen valtatiellä ja sen ympäristössä, Naulakadulla sekä Jokikadulla.

Rakennustöistä on haittaa liikenteelle ja liikenne voi ajoittain ruuhkautua. Työmaan kohdalla on käytössä alennetut nopeusrajoitukset ja työnaikaisia kaista- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä ajosiltoja. Myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin tehdään tarvittaessa muutoksia rakennustöiden aikana. Jalankulun ja pyöräilyn reiteille tullaan lisäämään opastekarttoja kohdille, joista on mahdollista kiertää työmaa sujuvampaa reittiä.

Rakennustyöt käynnistyvät ensi viikolla (vk 39) vaiheella 1. Työt valmistuvat loppuvuoden 2021 aikana.

Kaukolämpöverkon saneeraustöistä vastaa Tampereen Sähkölaitos.

Urakoitsijana toimii Maansiirto Harry Mäkelä Oy, projektipäällikkönä Tapani Salovaara.

Alla on kartta alueesta, jossa työmaa sijaitsee eri vaiheissaan:

työmaakartta kaukolämpö 2021