Kaukolämmön hinta pysyy vakaana

30.04.2020 kello 12.50

Tamperelaisen kaukolämmön hinta ei ole noussut seitsemään vuoteen.

– Tavoitteena on pitää hinta vakaana tulevaisuudessakin, korostaa Yritysasiakkuuksien päällikkö Pekka Leinonen.

Energiateollisuuden tilastojen mukaan kaukolämmön hintamme on alle Suomen keskihintojen sekä suurimmista kaupungeista halvimpien joukossa. Käytännössä reaalihinta on jopa laskenut viimeisen seitsemän vuoden aikana inflaation vuoksi. Lisäksi monet asiakkaat ovat säästäneet energiakustannuksissaan, koska ovat tehneet omia energiatehokkuustoimia.

Suomi on globaalisti edelläkävijä lämmön ja sähkön yhteistuotannossa, jolla Tampereella ja muissa suuremmissa kaupungeissa on tuotettu jo vuosikymmeniä energiatehokkaasti edullista kaukolämpöä asiakkaille. Kaukolämpö on käytännössä ainoa lämmitystapa, joka on asiakkaalle helppo ja toimitusvarma palvelu, johon paikallinen energiayhtiö sitoutuu rakennuksen koko elinkaaren ajaksi.

 

Kaukolämmön tuotannossamme ei käytetä kivihiiltä

Päinvastoin kuin monissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa, tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei käytetä lainkaan kivihiiltä, ei ole koskaan käytettykään. Sen sijaan käytämme yhä enenevässä määrin uusiutuvia energianlähteitä. Kaukolämmön hintaa onkin voitu pitää vakaana juuri siksi, että polttoainepalettimme on ollut monipuolinen ja olemme siirtyneet ennätysnopeasti käyttämään voimalaitoksissa ja lämpölaitoksissa yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan.

 

Naistenlahti 3 lisää biopolttoaineiden käyttöä ja vakauttaa hintoja

Uusiutuvien biopolttoaineiden käyttö lisääntyy uuden Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön myötä merkittävästi. Vielä kahden vuoden ajan Naistenlahdessa palaa puun ja turpeen tasainen sekoitus, koska nykyinen kattila vaatii molempia pystyäkseen toimimaan. Kun turve antaa puulle tietä, vahvistuu paikallisen sähkön ja -lämmön tuotanto. Kaukolämmön tuotantoon käytettävä kiinteä polttoaine on jo nyt valtaosin paikallista, mikä tukee maakunnan työllisyyttä ja elinkeinoja.

Naistenlahden voimalaitos saneerataan vuosien 2020–22 aikana tulevaisuuden tarpeisiin. Uuden voimalaitosyksikön kiertoleijukattilassa alitetaan myös tiukentuneet päästöraja-arvot, ja siinä voidaan käyttää monipuolisesti ja joustavasti erilaisia polttoaineita.

Jatkossakin kaukolämmön hintaa vakauttaa esimerkiksi savukaasupesurien hyödyntäminen. Pesureita on ollut jo vuodesta 2015 lähtien Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa, Hervannan hakelämpölaitoksessa ja Naistenlahti 2:n kattilassa. Savukaasupesurin lauhdutuslaitteisto puhdistaa savukaasuista pienhiukkaset ja hukkalämpö saadaan jaettua kaukolämpöverkossa.

Tammervoiman hyötyvoimalaitos Tarastenjärvellä on merkittävä alueellinen kaukolämmön tuottaja. Siellä poltetaan vuosittain yli 160 tonnia pirkanmaalaista ja Jyväskylän seudun sekajätettä lämmöksi ja sähköksi.

Kaukolämmön hintaa vakauttavat myös muut toimet: suunnitteilla on esimerkiksi geolämmön pilottilaitos Nekalan lämpökeskuksen läheisyyteen. Kartoitamme jatkuvasti myös teollisuuden hukkalämpöjä, joita voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.