Kaukolämmön hiilinegatiivinen tulevaisuus Tampereella

22.09.2021 kello 07.16

Energiateollisuudessa halutaan olla vastuullisia ja varmoja, luotettavia ja turvallisia. Haluamme, että jokaiselle suomalaiselle riittää joka päivä ja sekunti lämpöä ja sähköä.

Samaan aikaan ympäröivä maailma haastaa meitä muuttumaan. Tulevaisuus tuntuu aina epävarmalta, kunnes suunnitelmat tarkentuvat ja muuttuvat konkretiaksi. Tampereen Sähkölaitos on ollut etujoukoissa vähentämässä lämmityksen hiilidioksidipäästöjä. Juuri valmistuneessa laajassa selvityksessämme tarkastelemme kaupungin lämmittämismahdollisuuksia kokonaan ilman polttamista.

hiilinegatiivinen kaukolämpö

Tapoja yhä ilmastoystävällisemmän lämmöntuotannon toteuttamiseksi on useita. Eri kaupungeissa on hieman eri lähtökohdat, Tampereellakin siis omansa. Aihe on ollut mediassa hyvin esillä ja olisikin mukava tiivistää selvitys voimalauseeseen: ”Sähkölaitos toteuttaa tämän hienon polttovapaan tuotantoskenaarion ja maailma pelastuu!”

Kun ekonomit, diplomi-insinöörit ja muut alan asiantuntijat kävivät töihin, selvityksestä ei tullut yhden lauseen suuntaviittaa kohti paratiisia, vaan monitahoinen kokonaisuus, jossa käsitellään alan perusolettamuksia, teknologioiden kypsyysasteita, skenaarioita ja kustannuslaskelmia.

Selvityksestä tarkemmin täällä: https://www.sahkolaitos.fi/yrityksille-ja-taloyhtioille/lamporatkaisut/kaukolammon-tulevaisuus/

Päädyimme esittelemään pitkän tähtäimen suunnitelmamme rinnalle kahta pääskenaariota:

  • Skenaario BECCS perustuu hiilidioksidin talteenottoon. Energiantuotannon ei tarvitse olla silloin täysin polttoon perustumatonta, vaan jos on polttoa, on myös hiilidioksidin talteenottoa.
  • Skenaario X puolestaan perustuu siihen, että energiaa ei tuoteta polttamalla. Tälle skenaariolle luotiin myös kolme alaskenaariota, jotka ovat vähemmän fundamentalistisia eli sallivat esimerkiksi jätteenpolton tai pienydinvoiman.

Todellisuudessa tulevaisuus lienee kombinaatio näistä ja joistakin vielä jäsentymättömistä vaihtoehdoista. Kannattaa tutustua selvitykseen, koska asia on liian laaja tähän blogikirjoitukseen.

Reunaehtoja

Kaukolämmön hinta ja koko järjestelmä rakentuu sen ympärille, kuinka saadaan varmistettua kylmimmän sään lämmitys koko kaupunkiin. Puhutaan ehkä vain muutaman viikon tai kuukauden tilanteesta, milloin lämmityshaaste on aidosti olemassa ja mihin kaupunkien lämmittämiseen tähtäävien ratkaisujen tulisi aina vastata.

Lisäksi on muistettava, että kaukolämmön hinnan on pysyttävä kohtuullisena, jotta se on realistinen valinta kuluttajalle. Energian saatavuuden sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa muun muassa sitä, että ihmisillä tulee olla tasa-arvoisesti oikeus kohtuuhintaiseen, ympäristöystävälliseen ja laadukkaaseen lämmitysenergiaan.

Katse kohti vuotta 2040

Suunnitelmalle on valittu kiintopisteiksi Tampereen sitoumus hiilineutraaliudesta vuonna 2030 sekä Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuudesta nopeasti tämän jälkeen. Hyvä polttoon perustumattoman ja hiilinegatiivisen suunnitelman tavoitevuosi on siksi 2040. Siihen selvityksessä peilataan näköpiirissä olevia eri teknologioita ja skenaarioita.

Voidaan perustellusti olettaa, että 2030-luvulla poliittinen ohjaus johtaa investointeihin vaiheittain. Jos tavoite otetaan liian pitkälle tulevaisuuteen, menetetään uskottavuutta, eikä huomioida ilmastohaasteen kiireellisyyttä.

kypsyystarkastelu

Teknologioiden tarkastelussa arvioitiin päästövähennyspotentiaalia, saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Luettavuuden helpottamiseksi teknologioiden saamia pisteitä kaaviossa siirrettiin hieman, jos ne olisivat menneet ihan päällekkäin.

 

Selvityksen keskeisimmille skenaarioille on laadittu askeleet haluttuun lopputilaan pääsemiseksi. Tavoitevuosi pohjautuu pääosin nykyteknologiaan. Selvitykseen tuodaan rajoitetusti mukaan myös vaihtoehtoja, joissa on mukana astetta spekulatiivisempia teknologioita. Olisi houkuttelevaa, mutta epäuskottavaa ratkaista ongelma prototyyppiasteella olevalla teknologialla.

Työn tavoitteena ei ole luoda täydellisen optimoitua kehityspolkua vuoteen 2040, vaan lisätä lukijan ymmärrystä nykyisistä haasteista siirtymälle. Liian spekulatiivisen teknologian hyödyntäminen skenaarioissa ei edesauttaisi tätä. Suunnitelmia päivitetään teknologioiden jatkuvasti kehittyessä.

 

Kun tutustut tulevaisuusskenaarioihimme

Kun avaamme arviomme tulevaisuuden suuntapoluista, olemme erittäin kiinnostuneita sen herättäistä reaktioista. Mitä sinä ajattelet arvioistamme ja laskelmistamme? Onko sinun kotikaupungissasi tai energiayhtiössäsi kerrottu kaukolämpöverkon mahdollisuuksista ilmastotyössä? Aiheuttaako monitahoinen selvitys ahdistusta tai tulevaisuudenuskoa?

Kommentteja voi lähettää minulle henkilökohtaisesti vaikka sähköpostilla. Myös Facebookissa ja Twitterissä tätä koskevien postausten kommenteissa keskustelemme mielellämme aiheesta.

Jukka Joronen

Jukka Joronen

Johtaja, Energiamarkkinat
etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi