Kaukolämmitys kehittyy, hinta ei

07.06.2019 kello 09.45

Pasi Pyhäjärven rannalla

Energiamaailmassa on nyt moni asia vähintäänkin murroksessa, osa jopa myrskyn keskellä. Pelkästään kaukolämpöalalla käy kuhina, kun mietitään, mitä kaukolämpöpalveluita tulevaisuudessa tarvitaan ja millä kaikilla tavoin lämpöä pystytään tuottamaan.

Nappasimme Sähkölaitoksen Asiakkuudet-yksikön johtajan Pasi Muurisen kertomaan, mitä meille kuuluu juuri nyt.

- Kyllä, lämmitysmarkkinoilla tuntuu olevan poikkeuksellisen aktiivinen vaihe menossa. Vilkas ideointi siirtyy tuotekehitykseen ja osa päätyy pilottikokeiluiksi ja lopulta markkinoille saakka. Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavasti erilaisia energiatuotteita ja energiatehokkuuteen liittyviä palveluita, Pasi valottaa.

Mitä tuotteita tai palveluita on Tampereella tullut markkinoille saakka viimeisen vuoden aikana?

- Kaukolämpöasiakkaillemme lanseerasimme viime syksynä Älykäs kaukolämpö -palvelun, joka varmistaa halutut asumisolosuhteet (sisälämpötila, kosteus) ja samalla pienentää energiankulutusta ja lämmityskustannuksia. Palvelu perustuu lämmityksen ohjaamiseen reaaliaikaisen asumisolosuhdemittauksen perusteella perinteisen ulkolämpötilaohjauksen sijaan.

- Uusin palvelumme on helmikuussa lanseeraamamme Lähisähkö Lataus -palvelu, jonka avulla mahdollistamme asiakkaillemme autojen lämmitys- ja latauspalvelut ilman suuria aloituskustannuksia. Auton lämmitystä ja latausta ohjataan kätevästi mobiilisovelluksella.

- Kolmas uusi palvelumme on Tarasten aurinkopuiston vuokrattavat aurinkopaneelit. Asiakkaamme voivat vuokrata oman aurinkopaneelin ja juuri sen aurinkopaneelin tuottama sähkö hyvitetään asiakkaan sähkölaskulla.

 

Mitä on odotettavissa tuotekehitysrintamalla jatkossa?

- Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tuotekehityksemme polttoainetta ovat asiakkaidemme palautteet ja kehitysehdotukset, joiden perusteella kehitämme uusia tuoteaihioita. Yhdessä asiakkaiden kanssa myös teemme kokeiluja, joista kerättyjen kokemusten perusteella lopullinen tuote tai palvelu kehitetään valmiiksi ja markkinoille lanseerattavaksi.

- Toki kaikkia myynnissä olevia tuotteitamme ja palveluitamme kehitetään edelleen. Esimerkkinä jatkuvasta kehittämisestä on kaukolämmön tehomaksujen automaattinen tarkistaminen vuosittain, johon asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä. Käytäntö varmistaa, että asiakkaiden tehomaksut ovat aina ajan tasalla eikä asiakkaiden tarvitse itse nähdä asian suhteen vaivaa.

 

Millä polttoaineilla Tampereella tuotetaan kaukolämpöä ?

- Merkittävin osuus myymästämme kaukolämmöstä on tuotettu pirkanmaalaista puuta ja sekajätettä hyödyntämällä. Näiden lisäksi myös muun muassa turpeella ja maakaasulla on edelleen oma roolinsa kokonaispaletissamme.

- Vuonna 2018 uusiutuvien polttoaineiden osuus oli lähes 50 % ja kotimaisten polttoaineiden osuus 75 %. Uusina energialähteinä saimme käyttöömme asuinkerrostalon ja biohiilitehtaan ylijäämäenergiaa.

 

Onko polttoainevalikoimaan tulossa muutoksia?

- Kyllä – jatkamme edelleen kaukolämmön hiilijalanjäljen pienentämistä ja haemme koko ajan uusia mahdollisuuksia kaukolämmön tuottamiseen aiempaa puhtaammin ja edullisemmin.

- Asiakkaidemme ylijäämäenergioiden hyödyntämisen lisäksi toivomme hyödyntävämme tulevaisuudessa myös geotermistä lämpöä. 

- Naistenlahti 2 -voimalaitoksemme uusimista suunnitellaan parhaillaan. Voimalaitos tullaan uusimaan 2020-luvun alussa ja laitoksessa on jatkossa mahdollista käyttää 100 % uusiutuvia polttoaineita.

 

Tampereen Sähkölaitos ei ole nostanut kaukolämmön hintaa vuoden 2013 jälkeen. Miten tämä on mahdollista?

- Hinnan vakauttamisen on mahdollistanut tekemämme energiakäänne. Kävimme läpi merkittävän investointiohjelman, jonka myötä olemme nyt 2010-luvulla rakentaneet Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen, Hervannan hakelämpökeskuksen, Sarankulman pellettilämpökeskuksen ja Naistenlahden lämmöntalteenottoratkaisun. Onnistuimme panostamaan uusiutuviin energialähteisiin juuri oikeaan aikaan.

 

Voisiko Sähkölaitos kertoa tulevan vuoden kaukolämmön hinnan julkisesti, jotta sen voisi laittaa taloyhtiön budjettiin jo valmiiksi?

- Tällä hetkellä ennustamme kaukolämmön hinnan säilyvän nykyisellä tasolla eli hinnankorotuksia ei ole suunnitelmissa. Jos kaukolämmön hintaan liittyen on kysymyksiä, kehotan ottamaan rohkeasti yhteyttä.

- Ylipäätään käymme hinnoittelusta avointa keskustelua asiakkaidemme kanssa ja olemme luvanneet, että huolehdimme tulevaisuudessakin kaukolämmön hinnan ennustettavuudesta ja kilpailukykyisyydestä. Siihen hyvänä apuna ovat pitkän tähtäimen suunnitelmat, joissa hahmotellaan kaukolämmön tuotantorakenne seuraavaksi 25 vuodeksi eteenpäin ja aikataulutetaan uudis- ja korvausinvestoinnit kaukolämmön hinnan minimoimiseksi.

- Suunnittelemme ja toteutamme laajennus- ja korvausinvestoinnit siten, että niillä parannetaan kaukolämmön kilpailukykyä eli niillä pitää olla vähintään hintaa vakauttava ja kustannusriskejä poistava vaikutus hiilijalanjäljen pienenemisen lisäksi.

 

Onko kaukolämpö ilmastoteko?

- Ehdottomasti! Siihen on monia perusteita:

  • Kaukolämpöä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa, joka tarkoittaa sitä, että polttoaineen primäärienergia hyödynnetään erittäin tehokkaasti.
  • Kaukolämpö keskitettynä jakeluverkostona mahdollistaa energiatehokkaimpien tuotantoratkaisujen hyödyntämisen, kun  tekniset ratkaisut kehittyvät koko ajan.
  • Kaukolämpö mahdollistaa myös erilaisten ylijäämäenergioiden hyödyntämisen, kun kaukolämpöverkon avulla toisaalla oleva ylijäämäenergia voidaan siirtää sinne, missä sille on tarvetta.
  • Kaukolämpö on palvelua, jota toimitetaan asiakkaalle kiinteistön koko elinkaaren ajan. Tällöin me ammattilaiset huolehdimme oikea-aikaisista ja -kokoisista korvausinvestoinneista asiakkaan puolesta.
  • Vuosikymmenten saatossa kaukolämpötoimijoiden ja esimerkiksi metsäteollisuuden yhteistyö on hioutunut uraauurtavalla tavalla. Merkittävä osa Suomen kaukolämmöstä tuotetaan metsäteollisuuden sivuvirtoja (puunkuori, sahanpuru, latvukset jne.) ja ylijäämäenergiaa hyödyntämällä.
  • Kaukolämpö on päästökaupan piirissä, joka ohjaa puhtaampien polttoaineiden käyttämiseen fossiilisten polttoaineiden sijaan.

 

Mistä kaukolämmitetyssä kerrostalossa Tampereella asuva voi tietää, mitä polttoainetta hänen asuntonsa lämmitykseen on käytetty?

- Ilmoitamme nettisivuillamme myymämme kaukolämmön alkuperän. Lisäksi asiakkaillamme on mahdollista valita tuotteekseen Lähilämpö puu -niminen kaukolämpötuote, jolloin kaikki asiakkaan käyttämä kaukolämpö on tuotettu pirkanmaalaisesta puusta ja siten asiakkaan kiinteistö lämmitetään täysin uusiutuvalla energialla.

 

Mistä kaukolämmön nimi on peräisin?

- Hyvä kysymys, tarkkaa tietoa minulla ei ole. Englanniksi kaukolämpö on district heating ja ruotsiksi fjärrvärme.

- Me olemme nimenneet kaukolämpötuotteemme Lähilämmöksi, joka kuvastaa mielestämme paremmin sitä palvelua, jota asiakkaillemme haluamme tuottaa. Haluamme olla asiakkaitamme lähellä ja lisäksi myymämme kaukolämpö tuotetaan lähiseudun raaka-aineista lähiseudulla sijaitsevissa lämpökeskuksissa.

 

Kaukolämmöllä on myös kilpailijoita, mitä sanoisit niistä?

- Se, että asiakkailla on myös muita varteenotettavia lämmitysvaihtoehtoja kaukolämmön lisäksi, on pelkästään hyvä asia. Asiakkaat voivat vertailla eri vaihtoehtoja ja valita niistä itselleen parhaiten soveltuvan. Lämmitysratkaisua pohdittaessa on tärkeää hyödyntää riippumatonta asiantuntijaa ja pyytää tarjoukset useammalta tarjoajalta. Esimerkiksi Kiinteistöliitolla on asiaan liittyen valmiita ohjeita ja neuvontaa jäsentensä hyödynnettäväksi.

- Tahtotilamme on tarjota niin nykyisille kuin uusillekin asiakkaillemme markkinoiden parasta lämmityspalvelua niin huomenna kuin vielä kymmenienkin vuosien päästä, hehkuttaa Pasi Muurinen Pyhäjärven tuulisissa rantamaisemissa.

Aurinkoista kesää!

Pasi Muurinen laiturilla