Kaukojäähdytysverkon rakentaminen on käynnissä Tampereen valtatiellä

08.09.2022 kello 14.43

Kaukojäähdytys on ympäristöystävällistä, hiilidioksidivapaata jäähdytystä suoraan Näsijärven syvänteistä. Nyt Tampereen Sähkölaitoksen kaukojäähdytysverkko laajenee Tampereen valtatien ja Sorinkadun varressa. Työn yhteydessä rakennetaan uutta kaukojäähdytyksen runkolinjaa kaikkiaan noin 100 metrin matkalle.

Rakennustöitä tehdään tiealueella Tampereen valtatien ja Sorinkadun osuudella. Osittain työt sijoittuvat myös kadun viereisten kiinteistöjen pysäköintialueille.

Rakentaminen on aloitettu etelän suunnasta. Ensimmäisessä vaiheessa työ aiheuttaa kaistojen sulkemisia Tampereen valtatiellä. Aktiivinen on kaivuutyö menossa ja haitta Tampereen valtatien autoliikenteelle pyritään saaman ohi lokakuun puoliväliin mennessä. Työt jatkuvat sen jälkeen vielä Sorinkadulla.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat sekä autoliikenteen että kevyen liikenteen sujuvuuteen erityisesti Tampereen valtatien ja Sorinkadun risteyksessä. Liikenne voi ajoittain ruuhkautua. Työmaan kohdalla on käytössä alennetut nopeusrajoitukset ja työnaikaisia kaista- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä ajosiltoja. Myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin tehdään tarvittaessa muutoksia rakennustöiden aikana.

Työmaa valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Kaukojäähdytysverkon rakennustöistä vastaa Tampereen Sähkölaitos. Urakoitsijana toimii Maansiirto Harry Mäkelä Oy.

työmaakartta Sorinkatu