Investoinnit ja kumppanuudet tukemassa ilmastoratkaisujen toteutusta

29.06.2021 kello 08.09

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä ja kehittämistä, energiankäytön tehostamista ja uusien tuotantoteknologioiden kaupallistamista. Myös ihmisillä on mahdollisuudet vaikuttaa valinnoillaan.

Tampereen Sähkölaitos on jo vuodesta 2010 tehnyt systemaattisesti toimenpiteitä, joilla pienennämme hiilidioksidipäästöjämme ja lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossamme. Tavoitteenamme on pienentää hiilidioksidipäästöjämme 95 % ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 90 % vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä. Olemme edenneet suunnitellusti.

Suunnitelmamme toteutus edellyttää mittavaa investointiohjelmaa

Vuosittain konsernimme toiminnan korvaus- ja kunnossapitoinvestoinnit ovat noin 20-30 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi olemme toteuttamassa kaikkiaan noin 400 miljoonan euron investointihankkeet bio- ja kiertotaloutta hyödyntävien kaukolämmitys- ja jäähdytysratkaisujen mahdollistamiseksi Tampereella. Yksi merkittävä askel tällä matkalla on vuonna 2022 valmistuva Naistenlahti 3 -biolaitos.

Investointien mahdollistajana on yli 130-vuotinen kokemuksemme energiatoimialalla uskottavana ja luotettavana toimijana. Tätä tukee myös vakaa rahoitusasemamme.

Yhteistyötä ja kumppanuuksia

Emme ole tehneet energiakäännettä vain itse ja oman toimintamme kautta, vaan hyödynnämme toiminnassamme laajasti paikallisia ja valtakunnallisia kumppanuuksia sekä muita yhteistyön ja toiminnan malleja.

Esimerkkinä yhteistyöstä on kiertotalouteen perustuva tytäryhtiömme Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitos yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Lisäksi viimeisen parin vuosikymmenen aikana olemme investoineet tuulivoimatuotantoon Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta yhteistyössä suomalaisten kaupunkiomisteisten energiayhtiöiden kanssa.  

Olemme myös pyrkineet löytämään joustavia ratkaisuja uuden toiminnan investointirahoituksen suhteen; olemme esimerkiksi onnistuneesti hyödyntäneet omaan taseeseen tehtävien investointien lisäksi leasingvuokrauksen mahdollisuutta.

Tulevaisuuden energiaratkaisuja etsimässä

Pyrkimyksenämme on yhä jatkaa panostusta ja niiden vaatimia investointeja uusien tulevaisuuden energiaratkaisujen ja -teknologioiden kehittämiseen. Tärkeinä valintakriteereinä valinnoissamme ovat skaalautuvuus sekä taloudellinen tehokkuus.

Hyvänä esimerkkinä tulevaisuuden energiaratkaisusta on Tampereella yhteistyössä 14 muun suomalaisen energiayhtiön kanssa juuri käynnistynyt tutkimus- ja kehityshanke geolämmön tuottamiseksi kaukolämpöverkkoon. Syvän geolämmön hankkeita ei Suomessa ole monia ja hankkeissa on riskinsä. Siksikin näemme, että on tärkeää tehdä yhteistyötä, jossa riskejä pystytään jakamaan – aivan kuten hyötyjäkin.

Investointeja asiakkaan puolesta

Kuten aiemmin totesin, myös ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa valinnoillaan. Olemalla Tampereen Sähkölaitoksen asiakas pääset mukaan kehitykseen. Tuotamme Sähkölaitoksella ratkaisuja ilmastonmuutokseen asiakkaidemme hyväksi. Uusien energiaratkaisujen ja -teknologioiden kehityksessä tärkeä elementti ovat kaukolämpö- ja jäähdytysverkot, jotka mahdollistavat kaikenlaisen energiantuotannon yhdistämisen teknologiariippumattomasti asiakkaidemme hyväksi myös tulevaisuudessa.

Janne Rapakko
Talousjohtaja, Tampereen Sähkölaitos