Hinnoittelumuutos pienentää kaukolämmön tehomaksukertymää yli miljoonan

17.10.2017 kello 14.13

Muutimme 1.1.2017 kaukolämmön hinnoittelurakennetta siten, että asiakkaidemme energialasku koostuu energiamaksusta ja tehomaksusta. Energiamaksu perustuu mitattuun energiamäärään ja tehomaksu vesivirtamäärään eli mitattuun tehontarpeeseen. Laskutusvesivirran määrä tarkastetaan lämmityskauden jälkeen vuosittain, millä varmistetaan, että tehomaksuluokat ovat aina ajan tasalla ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti. Uudistukseen liittyvät ensimmäiset laskutusvesivirran tarkistuskirjeet ovat saapumassa asiakkaille lähiaikoina.

Omakotiasujalle hinnoittelurakenteen muutos näkyy siten, että laskimme energiamaksua jo v. 2017 alusta, jotta omakotiasujat saivat välittömästi alennuksen hyväkseen. Vastaavasti tehomaksuluokkien hintoja nostettiin kahdessa osassa, ensin tämän vuoden alussa ja toisen kerran vuoden 2018 alussa. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että vaikka laskutusvesivirta pysyy samana, tehomaksun hinta nousee hieman 1.1.2018 alkaen.

Hinnan rakenneuudistus on pienentänyt monien asiakkaidemme tehomaksuja laskutusvesivirran tarkistuksen jälkeen. Joillakin asiakkailla tehomaksut nousevat ja osalla ne pysyvät ennallaan. Kaikkiaan hinnoittelumuutos kuitenkin pienentää kaukolämmön tehomaksukertymää ensi vuoden aikana noin 1,5 miljoonaa euroa. 

 -Meillä on jo pitkän aikaa ollut tavoitteena, että kaukolämmön hintataso pysyy vakaana, ja viimeiset viisi vuotta, vuoden 2013 alusta se on ollutkin, kertoo toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Lue lisää laskutusvesivirran tarkistuksesta

Lisätietoja:

lampopalaute@sahkolaitos.fi

p. 020 630 3006

Aiheet: Kaukolämpö