Hämäläisen hinnoittelupolitiikan aika on ohi

14.09.2022 kello 09.36

Tampereen Sähkölaitos on vuosikymmeniä ylläpitänyt erilaisia toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia. Niissä on määritelty, millä tuotantotavalla sähkö on tuotettu: esimerkiksi vesivoimalla, sekajätteitä polttamalla tai bioenergialla. Sopimuksiin on tehty hintamuutoksia hämäläiseen tapaan eli verkkaiseen tahtiin. Läheskään kaikkia sähkön pörssihinnan töyssyjä ei ole siirretty hintoihin, vaan asiakkaat ovat voineet luottaa vakaaseen hinnoitteluun. Hintoja on sekä nostettu että laskettu, kun on ollut selkeät perusteet muutoksille.

Nykyisessä sähkön pörssitilanteessa tämä tasainen malli on osoittautumassa vanhanaikaiseksi. Se on huono sekä asiakkaan että myyjän kannalta, kun sähkön hinta poukkoilee tunneittain jopa satoja prosentteja.

Kun hinnat nousevat, myyjä ei ehdi viemään kohonneita kustannuksiaan hintoihin, koska hintamuutoksesta pitää ilmoittaa asiakkaalle vähintään kuukautta aiemmin ja hintakirjeiden tekeminen, postitus ja jakelukin vie jopa viikkoja. Tämä nähtiin konkreettisesti viime talvena, jolloin sähkön pörssihinnat nousivat erityisen jyrkästi. Toisaalta pörssihintojen romahtaessa asiakkaat eivät pääse nauttimaan laskeneista hinnoista kuin pitkän viiveen jälkeen.

Olemme jo siirtyneet pörssihinnoiteltuun sähköön uusasiakkaiden kohdalla. Se on reilu tapa sekä asiakkaille että myyjille tässä markkinatilanteessa. Arvioimme tilanteen jatkuvan pitkälle ensi vuoteen. Johdannaisten, jotka ennakoivat sähkön hintaa tulevaisuudessa, oletetaan laskevan ensi vuoden huhtikuussa. Sen sijaan epämääräinen tilanne sähkömarkkinoilla tulee kestämään todennäköisesti vielä vuosia.

Tampereen Sähkölaitoksella on pörssihinnoitellun TuntiSähkö-tuotteen lisäksi nykyasiakkailla määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Määräaikaiset sopimukset jatkuvat koskemattomina määräaikansa loppuun saakka. Uusia kiinteähintaisia, määräaikaisia sähkösopimuksia ei ole tällä tietoa tulossa, sillä markkinan epävakauden takia hinnat pitäisi nostaa niin korkeiksi, että ne eivät olisi enää kilpailukykyisiä.

Toistaiseksi voimassa olevia tuotteitamme tulemme muuttamaan jo loppuvuoden aikana. Nykyistä yksinkertaisempi tuoterakenne auttaa pärjäämään aallokossa. Tuotteista pyritään saamaan samalla asiakkaillekin helpommin ymmärrettäviä ja hallittavia. Tämän vuoksi tulemme lopettamaan nykyiset Kestosähkö- ja Aurinkosähkö kesto -tuotteet. Muutosten vuoksi asiakkaidemme ei tarvitse tehdä mitään, vaan sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevalla Vesisähkö -tuotteella. Tulemme informoimaan kaikkia niitä asiakkaita, joita muutokset koskevat.

Kuten Suomen hallitus toivoo, siirrämme sähkön arvonlisäveroon budjettiriihessä päätetyn alennuksen täysimääräisesti kuluttajahintoihin.

Ymmärrämme kuluttajien tilanteita myös yksilöllisesti ja olemme valmiita joustamaan maksuajoissa. Olemme jo luopuneet eräpäivän siirtomaksusta ja myönnämme tarvittaessa korotonta maksuaikaa usealla laskulle jaettuna.