Energiakäänteen ansiosta maakaasuriippuvuus on pienentynyt merkittävästi

24.02.2022 kello 11.07

Tampereen Sähkölaitos teki energiakäänteen jo vuonna 2010. Se on merkinnyt mm. sitä, että maakaasun käyttö energiantuotannossamme on vähentynyt noin 80 %, kun olemme investoineet kotimaisiin ja paikallisiin polttoaineisiin. Tänä vuonna valmistuva Naistenlahti 3 -biopolttoainelaitos pienentää kaasun tarvetta vielä entisestään. Tarve on ensi vuonna enää noin 14 % kaukolämmönpolttoaineista.

Kiristynyt maailmantilanne on herättänyt spekulaatioita siitä, voiko maakaasun tulo Suomeen loppua. Toistaiseksi sellaista ei ole näköpiirissä ja on muistettava, että kaasua tulee Suomeen myös Baltic Connectorin kautta Baltian verkosta.

- Jos kaasu ei olisi käytössä, siirtyisimme öljyn käyttöön lämpökeskuksilla. Kaasua käytetään lähinnä vain kylmimpinä talvikuukausina ja käyttömäärä riippuu siten talven kylmyydestä ja pituudesta, kertoo Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Kuluvaa talvea varten Sähkölaitoksella on varapolttoaineita saatavilla.  

- Kaasun tulon keskeytymisen vaikutukset olisivat huomattavia, mutta ei hallitsemattomia. Lyhyellä aikavälillä muutos lisäisi Tampereella öljyn käyttöä ja kiihdyttäisi käynnissä olevia investointeja uusiin lämmöntuotantomuotoihin. 

Jos kaasusta tulisi niukkuutta, siitä seuraavat toimet olisivat monin osin Huoltovarmuuskeskuksen alaisia prosesseja. Maakaasua käyttävien energiatoimijoiden lakisääteiseen riskienhallintaan kuuluu vaihtoehtoisen polttoaineen velvoitevarastointi. 

- Kaasun saatavuuden heikkenemiseen varaudutaan ensisijaisesti öljyn riittävien varastotasojen varmistamisella. Lämmitys on luonnollisesti korkealle priorisoitava kohde, Laitinen vakuuttaa.

Sähkölaitoksen kaasuasiakkaille kaasun saatavuus on normaali, eikä tilanne aiheuta toimenpiteitä. Sähkölaitos seuraa maailmantilannetta tarkasti, ja jos merkittäviä vaikutuksia kaasunsaantiin tulee, olemme asiakkaisiimme yhteydessä.

Huoltovarmuuskeskuksen ohjeen mukaan otetaan maakaasun velvoitevarastot ja mahdollisesti myös valtion varmuusvarastot käyttöön, jos maakaasun saanti keskeytyy kokonaan pitkäksi aikaa. Lisätietoja Huoltovarmuuskeskuksen Varautumisohjeesta

Lielahden voimalaitoksen höyryturbiini

Lielahden voimalaitos käyttää maakaasua polttoaineenaan. Kuvassa on Lielahden voimalaitoksen höyryturbiini.