Energia virtaa poikkeusoloissakin

29.04.2020 kello 07.27

Tampereen Sähkölaitoksella reagoitiin koronaepidemiaan heti ensimmäisten yritysten joukossa, ja nyt olemme eläneet poikkeusolojen piirissä jo pitkälti toista kuukautta. Poikkeusoloista huolimatta tärkein on turvattu: energian tuotanto ja jakelu asiakkaille toimivat kuten aina.

Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä perustimme nopeasti kriisijohtoryhmän ja aloitimme varautumistoimenpiteiden toteuttamisen vaiheittain. Huomioimme toimenpiteissämme Suomen hallituksen linjaukset, viranomaisten antamat ohjeet ja määräykset sekä omat kriisitilanteiden toimintaohjeemme.

Olemme varautuneet poikkeusoloihin monella eri tapaa. Yleisten koko henkilöstöä koskevien ohjeistuksien lisäksi merkittävimmät toimenpiteet koskevat huoltovarmuuskriittisimpiä toimintojamme, joilla varmistetaan energian toimittaminen asiakkaillemme turvallisesti ja luotettavasti poikkeusoloista huolimatta.                                                                                                    

Kunnossapito turvaa voimalaitosten toiminnan

Tuotantolaitostemme kunnossapitotiimit ovat jakaantuneet useampaan tilapäiseen toimipisteeseen. Vältämme koko tiimin välisiä kokoontumisia samaa paikkaan, joka normaalioloissa on jokapäiväinen käytäntö mm. Leanistakin tuttujen aamupalaverien muodossa. Aamupalavereja ei ole kuitenkaan unohdettu, vaan ne hoidetaan esimerkiksi Teamsin välitykselle.

Kunnossapidon töitä tehdään aiempien suunnitelmien mukaan, koska haluamme varmistaa turvallisen ja laadukkaan toiminnan jatkumisen poikkeustilanteen aikana ja myös sen jälkeen.

Taustalla olemme tehneet esimerkiksi voimalaitosten vuosihuoltotöiden normaalia tarkempaa priorisointia. Pystymme ketterästi muokkaamaan tekemistämme, mikäli kohtaamme haasteita esimerkiksi ulkopuolisten resurssien hyödyntämisessä. 

Kaukolämpörakentaminen etenee poikkeusoloista huolimatta.

Kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja maakaasuverkkojen kunnossapidossa on myös poikkeusjärjestelyjä. Kaukolämpöasentajat kulkevat suoraan työkohteisiin ilman käyntiä tukikohdassa. Tämä aiheuttaa lisähaastetta töiden johtamiselle, mutta nykyaikaisilla työvälineillä olemme tässäkin onnistuneet hyvin. Verkkojen puolella kunnossapitotyöt jatkuvat myös melkein normaalilla mallilla, asiakkaiden tiloissa tehtävät työt olemme minimoineet.

 

Käytettävyys varmistetaan

Tuotantolaitosten ja verkkojen käyttöön liittyen on myös tehty isoja tilapäisiä muutoksia. Olemme jakaneet muun muassa voimalaitostemme valvomohenkilökuntaa tilapäisiin toimipisteisiin.

Kaikissa normaalista poikkeavissa ratkaisuissa on erityisen tärkeää huomioida henkilöstön työhyvinvoinnin lisäksi se, että koko ajan varmistamme tuotantolaitostemme turvallisen ja laadukkaan operoinnin. Lisäksi olemme panostaneet valvomotilojen siisteyteen ja vuoronvaihtotilanteet on myös huomioitu erityisjärjestelyin.

 

Työmaaparakkeja voidaan käyttää tilapäisinä työpisteinä.

 

Vuosihuollot ja projektit toteutetaan erityisjärjestelyin

Tuotantolaitosten vuosihuollot toteutetaan ja energiantuotantoon ja jakeluun liittyviä projekteja edistetään suunnitellusti. Vuosihuoltojen mahdollistaminen tässä poikkeustilanteessa vaatii paljon erityisjärjestelyjä. Lisäämme muun muassa vuosihuoltotyömaiden sosiaalitilojen määrää, jotta voimme pitää ryhmäkoot mahdollisimman pieninä. Työskentelyä työmaalla porrastetaan ja yhtä aikaa työmaalla olevien määrä pyritään pitämään joka tilanteessa mahdollisimman pienenä.

 

Etätyötä ja johtamisen haasteita

Meillä Energia-yksikössä tekee noin neljäkymmentä henkilöä etätyötä kotioloissa. Tämäkin työmuoto tuo omat haasteensa tekemiseen, varsinkin näin poikkeusoloissa työrauha kotona ei ole kaikilla optimaalinen.

Etätyöt ja muut normaalista poikkeavat järjestelyt tuovat myös johtamiselle omat erityispiirteensä. Esimerkiksi viestintä on normaalioloja haasteellisempaa ja uusia menetelmiä pitää opetella ja myös rohkeasti käyttää. Moni esimies ei juurikaan kohtaa tiimiään kasvokkain, vaan viestintä tapahtuu pelkästään sähköisten välineiden alulla.

 

Paluu normaaliin arkeen?

Mediassa on paljon keskustelua siitä, että onko tästä poikkeustilanteesta enää paluuta vanhaan. Tämä on hyvä ja aiheellinen kysymys, koska varmasti moni asia tulee olemaan jatkossa hieman erilailla kuin mihin olemme tottuneet.

Energian tuotannon ja jakelun näkökulmasta tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnteon sidonnaisuus yhteen paikkaan tulee vähenemään ja töitä tehdään sujuvasti paikasta riippumatta. Kunnossapidon puolella perinteinen kokoontuminen aamulla samaan paikkaan saattaa jatkossa olla harvinaisempaa ja alamme enemmän hyödyntämään digitalisaation mahdollistamia työvälineitä. Tuotantolaitosten käytön puolella mietimme varmasti vielä paremmin mahdollisuudet fyysisten valvomoiden kehittämiselle.

Digitalisaatio mahdollistaa jo nyt paljon enemmän asioita kuin osaamme vielä hyödyntää. Tämän poikkeustilanteen opeista saamme paljon rakennusaineita tulevaisuuteen kohti ketterämpää työntekoa.

Kirjoittaja Paavo Knaapi toimii johtajana Tampereen Sähkölaitoksen Energia-yksikössä.