Elämäniloa palauttamassa

01.04.2020 kello 13.09

Olen huolissani siitä, miten paljon ahdistusta ilmastonmuutos sai kuluneena vuonna aikaan niin meissä aikuisissa kuin lapsissakin. Nyt vuoden 2020 alussa ahdistusta on tullut aiheuttamaan koronavirus, joka pakottaa valtioita yksi toisensa perään poikkeustilaan. Sen seurauksia ei pysty vielä kukaan arvioimaan. Pelko ja ahdistus vaikuttavat ennen pitkää elämäniloon ja tulevaisuudenuskoon.

Mitä tulee ilmastonmuutokseen, me energia-alalla olemme keskeisessä roolissa elämänilon vahvistajina. Meillä on työkalut vaikuttaa niin hiilidioksidipäästöjen määrään kuin fossiilisten luonnonvarojen säilyttämiseenkin. Tampereen Sähkölaitos on luvannut tarjota ratkaisuja ilmastonmuutokseen, ja sillä tiellä olemme vahvasti.

Uuden aikakauden Naistenlahti 3 -voimalaitoksen rakennusprojekti on alkamassa, ja uusia ympäristöystävällisiä tapoja tuottaa energiaa tutkitaan jatkuvasti. Uskon, että uusi teknologia tulee ratkaisemaan energiaan liittyvät haasteet niin saatavuuden kuin päästöjenkin osalta. Nyt on uskallettava tehdä rohkeita valintoja ja osallistuttava aktiivisesti teknologioiden kehitystyöhön.

Joskus unohtuu, että päästöjä voi alentaa myös käyttämällä energiaa säästeliäästi. Tähän on kiinnitetty liian vähän huomiota, eikä ilmastohuoli näy arjen energiatottumuksissa. Kehittämämme Älykäs kaukolämpö -palvelun avulla taloyhtiö voi säästää jopa yli 10 prosenttia energiaa. Tämäkin on luultavasti vasta alkua.

Meillä on tiekartta, jota seuraamalla omat päästömme vähenevät 95 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä. Kaukolämmityksen päästöt ovat suurista kaupungeista pienimmät juuri Tampereella, mikä osoittaa, että olemme oikealla tiellä.

Taloyhtiöiden tarpeisiin kehitetty autojen lämmitys- ja latauspalvelu Lähisähkö Lataus on hyvä esimerkki siitä, miten helposti, joustavasti ja edullisesti tuomme latausmahdollisuuden pihoihin rinta rinnan lämmitystolppien kanssa. Käyttäjä valitsee, kumpaa hän tarvitsee, ja maksaa sen mukaisesti minimi-investoinnein. Uskomme, että palvelumme madaltaa sähköauton hankkimiskynnystä ja siten välillisesti helpottaa Tampereen kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Päästöoikeuksien korkea hinta heikensi tulosta

Sähkölaitoksen taloudellisen menestyksen kannalta vuosi 2019 oli vuoden 2018 kaltainen, ja pidimme yllä hyvää tulostasoa. Liikevaihtomme oli 288 miljoonaa euroa, liiketuloksemme 46,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 29,1 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2019 Tampereen kaupungille eli yhteiseen hyvään maksettavan osingon ennakoidaan olevan yli 20 miljoonaa euroa.

Päästöoikeuksien hinta kohosi jo vuonna 2018 kolminkertaiseksi ja pysyi edelleen vuonna 2019 korkealla tasolla. Oikeuksien korkea hinta on jo alkanut vähentää Suomessa fossiilisen energian ja turpeen käyttöä. Päästöoikeuksien hankintaan kului Sähkölaitoksella noin 2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.

Valmistaudumme tulevaisuuden haasteisiin

Vuonna 2019 käytimme ennätysmäisesti resursseja sisäiseen kehittämiseen. Energiamaailma digitalisoituu ja tuotanto sirpaloituu. Näihin valmistaudumme kehittämällä prosessejamme, valmentamalla henkilöstöämme ja uusimalla tietojärjestelmäalustamme tulevaisuuden kanssa yhteensopiviksi. Tämä näkyy lyhyellä tähtäimellä kustannuksina, mutta pitkällä aikavälillä se mahdollistaa kehityksen kärjessä pysymisen ja takaa toimintamme tehokkuuden.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 tuotantomme on jo 90-prosenttisesti uusiutuvaa. Tämäkin edellyttää investointeja, joista lähivuosien suurin on yli 40-vuotiaan Naistenlahti 2 -voimalaitoksen korvaaminen. Nopealla aikataululla ja kaupunkimittakaavassa meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää olemassa olevaa tekniikkaa, eli lisätä uusiutuvan puun käyttöä. Näemme kuitenkin jo sen yli: olemme innolla mukana kehittämässä seuraavan sukupolven tekniikkaa, joka ei perustu polttamiseen. Geoterminen energia ja biohiilen valmistus näyttävät lupaavilta. Kaukolämpö on ikuista, vain lämmön lähde muuttuu.

Tavoitteemme on vastata lämmittämisen aiheuttamaan ilmastonmuutoshaasteeseen siten, että asiakkaamme voivat olla ylpeitä valitsemastaan lämmitysratkaisusta. Haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita, muita sidosryhmiä sekä erityisesti henkilöstöä työntäyteisestä ja menestyksekkäästä vuodesta!

Luethan lisää vuoden 2019 tapahtumistamme tuoreesta vuosikertomuksestamme: https://bit.ly/2xB9fkS

 

Jussi Laitinen

Jussi Laitinen
toimitusjohtaja
Tampereen Sähkölaitos Oy