Sähkölaitos laajentaa alkuperien varmentamista kaukolämpöön ja kaukojäähdytykseen

Suomessa on jo vuosia ollut käytössä sähkön alkuperätakuujärjestelmä. Näin varmistutaan siitä, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja että uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain sen verran, kuin sitä on sähköverkkoon tuotettu.

Alkuperän varmentamista laajennetaan nyt mm. uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun lämpöön ja jäähdytykseen.

Sähkölaitos alkaa varmentaa uusiutuvina myytävän kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen alkuperiä 1.7.2022 alkaen. Näin voimme edistää uusiutuvien energiatuotteiden kysyntää sekä helpottaa asiakkaidemme toimintaa energian hankinnassa. Alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, ettei energian alkuperää myydä kahteen kertaan. Asiakkaillamme on mahdollisuus saada uusiutuvasta energiasta alkuperätakuutodistus.

Mikä on alkuperätakuu?

  • Alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, jolla varmennetaan, että uusiutuvana myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä
  • Alkuperätakuita myönnetään alkuperätakuukelpoisista lähteistä tuotetulle energialle. 
  • Energiaviraston hyväksymät arviointilaitokset todentavat, että laitoksen tuotantotapa, energialähteet sekä tuotannon raportointikäytännöt ja mittausjärjestelyt ovat alkuperärekisteröinnin vaatimusten mukaisia.
  • Alkuperätakuita myöntävät jatkossa kolme rekisterinpitäjää: kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra Oy ylläpitää sähkön alkuperätakuurekisteriä, Energiavirasto lämmön ja jäähdytyksen rekisteriä, ja kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteriä.

Energiaviraston tiedote alkuperätakuujärjestelmän laajenemisesta

Energiatuotteidemme tarkat alkuperätiedot