Sähkön ja lämmön alkuperätiedot

Tampereen Sähkölaitoksen missiona on kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Teimme energiakäänteen jo vuonna 2010, jonka mukaan pienennämme hiilidioksidipäästöjämme vuoteen 2030 mennessä 95 % ja lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossamme 90 %:iin.

Luovumme turpeenpoltosta jo vuoden 2023 aikana, kun uusi Naistenlahti 3-voimalaitoksemme on valmistunut. Lue uutinen.

Katso kaukolämmön alkuperätiedot tästä


Kuluttajille ja pienyrityksille myyty sähkö lähes 100 % uusiutuvaa

Myimme kuluttajille ja pienyritysasiakkaille vuonna 2021 lähes kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Noin 94 % tuotettiin joko vedellä, tuulella, auringolla tai puuperäisillä energialähteillä. Lisäksi noin kuusi prosenttia tuotettiin sekajätteellä Tammervoiman hyötyvoimalassamme. Sekajätteestä 50 % lasketaan uusiutuvaksi ja 50 % fossiiliseksi.

Kun otetaan huomioon myös suuryrityksille myymämme sähkö, kokonaisenergialähteiden jakauma myynnistä vuonna 2021 oli:

- Uusiutuvat energialähteet 73,5 %
- Ydinvoima 14,3 %
- Turve ja fossiiliset energialähteet 12,2 %

Ostimme myydyn sähkön kokonaisuudessaan NordPool -sähköpörssistä.

Sähkölaitoksella ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista, emmekä käytä kivihiiltä. Pieni osa suuryrityksille myytävästä sähköpörssistä ostetusta sähköstä on tuotettu ydinvoimalla. Tätä osuutta vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,41 mg/kWh. Myymämme sähkön tuotannosta aiheutui hiilidioksidin ominaispäästöjä keskimäärin 69,04 g/kWh.

Muun kuin uusiutuvilla energialähteillä myydyn sähkön osalta alkuperäjakauman ja päästöjen laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumaa. Lisätietoja alkuperätakuusta ja jäännösjakauman laskennasta Energiaviraston sivuilta.

Alkuperätakuulla yritysasiakkaillemme myyty sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan yrityssopimuksessa mainitulla energiamuodolla.

 

Myydyn sähkön energialähteet tuotteittain

Aurinkosähkö ja Aurinkosähkö kesto: 100 % aurinkovoima

Lähisähkö puu: 100 % puuperäiset energialähteet

Lähisähkö tuuli: 100 % tuulivoima

Lähisähkö Tammerkoski: 100 % Tammerkosken vesivoima

Vesisähkö, Kestosähkö, TuntiSähkö ja Markkinasähkö: 100 % pohjoismainen vesivoima

Siistisähkö ja Ykkösketju: 100 % uusiutuvat energialähteet (tuuli, aurinko, vesi, puu)

HyötyEnergia: 100 % sekajäte

 

Miten varmistamme, että myymämme sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä?

Todennamme uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön virallisilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingridin omistama Finextra Oy, ja sen valvojana toimii Energiavirasto. Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Energiayhtiöt velvoitetaan ilmoittamaan eri tuotantotavoilla verkkoon tuotetun sähkön määrän, ja sen perusteella pystytään selvittämään sähkön alkuperä. Alkuperätakuu myönnetään sähköntuotantolaitoksessa tuotetulle uusiutuvalle sähkölle, ja sähkön tuottaja voi myydä alkuperätakuun eteenpäin sähkönmyyjälle tai -kuluttajalle.

Sähkönmyyjät puolestaan ostavat alkuperätakuita myymänsä uusiutuvan sähkön verran. Näin varmistutaan siitä, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja että uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain sen verran, kuin sitä on sähköverkkoon tuotettu.


Kaukolämpöä paikallisesti yhä puhtaammin

Sähkölaitoksen kaukolämpö tuotetaan paikallisesti pääosin Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksissamme lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Yhteistuotannolla jopa 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä sähkönä ja lämpönä. Näin säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Voimalaitosten lisäksi lämpöä tuottavat lukuisat lämpölaitokset eri puolilla toiminta-aluettamme.

Puuperäisten ainesten käyttö lisääntyy

Hyödynnämme lämmön tuotannossa yhä enemmän puuperäisiä aineksia: metsänjalostuksen puutähteitä ja pellettiä. Lisäksi lämpöä tuotetaan sekajätteestä Tammervoiman hyötyvoimalassa. Energiakäänteen ansiosta kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet yli 40 % viimeisten 10 vuoden aikana. Tulemme luopumaan turpeenpoltosta normaalitilanteissa vuoden 2023 aikana, kun uusi Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksemme on valmistunut.

Huomioitavaa on, että tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei ole koskaan käytetty kivihiiltä, päin vastoin kuin monissa muissa suurissa kaupungeissa Suomessa.

Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön CO2-päästöjä jopa 90 % vuoteen 2030 mennessä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin. Tämä on koko Pirkanmaan suurin ilmastoteko!

Alla jakaumat kaukolämmön tuotannon energialähteistä sekä päästöjen vähenemisestä.

Kaukolämmön tuotannon alkuperäjakauma vuonna 2022

 

 

Yli puolet kaukolämmön energialähteistämme oli uusiutuvia vuonna 2022. Hukkalämpöä saadaan mm. voimalaitoksiemme savukaasuista savukaasupesurin avulla, teollisuusyritysten prosessien yhteydessä ja datasaleista. 

Virallinen alkuperän varmentaminen laajeni 1.7.2022 alkaen myös mm. uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun lämpöön ja jäähdytykseen. Lue lisää.

Kaukolämmön myynnin CO2-päästöt, g/kWh

 
 
Vuonna 2010 tehdyn energiakäänteen ansiosta kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet n. 43 % reilun 10 vuoden aikana.

Kaukojäähdytys on hiilidioksidineutraali jäähdytysmuoto

Kaukojäähdytysenergia tuotetaan suoraan Näsijärven syvänteistä. Kesän aikana kaukojäähdytysverkoston veden viilentämiseen käytetään jonkin verran sähköenergiaa, keskimäärin noin 15 prosenttia. Kaukojäähdytyksen tuotannossa käytetään ainoastaan uusiutuvaa sähköä. Näin ollen Tampereella kaukojäähdytyksen voidaan sanoa olevan täysin päästötöntä.

Virallinen alkuperän varmentaminen laajeni 1.7.2022 alkaen myös mm. uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun lämpöön ja jäähdytykseen. Lue lisää.