alt=""

Sähkön ja lämmön alkuperätiedot

Tampereen Sähkölaitoksen missiona on kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Energiakäänteen teimme jo vuonna 2010. Sen jälkeen olemme edenneet vakaasti valitulla tiellä, jolla pienennämme hiilidioksidipäästöjämme ja lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossamme. Tältä sivulta löydät tietoa myymämme sähkön ja lämmön alkuperistä. Lue lisää energiakäänteestä tästä.

Katso kaukolämmön alkuperätiedot tästä


Kuluttajien ja pienyritysten sähkö lähes kokonaan uusiutuvaa

Myimme kuluttajille ja pienyritysasiakkaille vuonna 2019 lähes kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Noin 93 % tuotettiin joko vedellä, tuulella tai puuperäisillä polttoaineilla. Noin 7 % tuotettiin sekajätteellä Tammervoiman hyötyvoimalassamme.

Kun otetaan huomioon myös suuryrityksille myymämme sähkö, kokonaisenergialähteiden jakauma vuonna 2019 oli:

- Uusiutuvat energialähteet 65,5 %
- Ydinvoima 18,7 %
- Turve ja fossiiliset energialähteet 15,8 %

Ostimme myydyn sähkön kokonaisuudessaan NordPool -sähköpörssistä.

Sähkölaitoksella ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista, emmekä käytä kivihiiltä. Pieni osa suuryrityksille myytävästä sähköpörssistä ostetusta sähköstä on tuotettu ydinvoimalla. Tätä osuutta vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,52 mg/kWh. Myymämme sähkön tuotannosta aiheutui hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 90,80 g/kWh.

Muun kuin uusiutuvilla energialähteillä myydyn sähkön osalta alkuperäjakauman ja päästöjen laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumaa. Lisätietoja alkuperätakuusta ja jäännösjakauman laskennasta Energiaviraston sivuilta.

Alkuperätakuulla yritysasiakkaillemme myyty sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan yrityssopimuksessa mainitulla energiamuodolla.

 

alt=""

Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla sitä.

 

Miten varmistamme, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä?

Olemme todentaneet kotitalouksille ja pienyrityksille myydyn uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön virallisilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy, ja sen valvojana toimii Energiavirasto.

Energiayhtiöt velvoitetaan ilmoittamaan eri tuotantotavoilla verkkoon tuotetun sähkön määrän, ja sen perusteella pystytään selvittämään sähkön alkuperä.

Sähkönmyyjät puolestaan ostavat alkuperätakuita myymänsä sähkön verran. Näin varmistutaan siitä, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja että uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain sen verran, kuin sitä on sähköverkkoon tuotettu.


Kaukolämpöä paikallisesti ilman kivihiiltä

Sähkölaitoksen kaukolämpö tuotetaan paikallisesti pääosin Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksissamme lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Yhteistuotannolla jopa 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä sähkönä ja lämpönä. Näin säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Voimalaitosten lisäksi lämpöä tuottavat lukuisat lämpölaitokset eri puolilla toiminta-aluettamme.

Olemme toteuttaneet viime vuosina nopeassa tahdissa onnistuneen energiakäänteen, jolla olemme siirtyneet käyttämään uusiutuvia polttoaineita fossiilisten sijaan. Hyödynnämme lämmön tuotannossa yhä enemmän puuperäisiä aineksia: metsänjalostuksen puutähteitä ja pellettiä. Lisäksi lämpöä tuotetaan sekajätteestä Tammervoiman hyötyvoimalassa. Energiakäänteen ansiosta kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet 30 % viimeisten 10 vuoden aikana. 

Huomioitavaa on, että tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei käytetä lainkaan kivihiiltä, päin vastoin kuin monissa muissa suurissa kaupungeissa Suomessa!

Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön CO2-päästöjä jopa 95% vuoteen 2030 mennessä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin. 

Alla lisätietoa lämmöntuotannon energialähteistä vuonna 2019. Hyödynnämme energialähteenä myös hukkalämpöä, jota saadaan mm. voimalaitoksemme savukaasuista sekä teollisuusyritysten prosessien yhteydessä. Kuvia klikkaamalla saat ne suuremmaksi.

Vuonna 2019 kaukolämmön polttoaineesta 18,1% oli sekajätettä, 21,2% maakaasua, 24,7% turvetta, 34,7% puuta ja 1,3% öljyä.

Kaukolämmön polttoainejakauma v. 2019. Polttoainejakauman luvut ovat prosentteina. Näet kuvan suurempana klikkaamalla sitä.

Vuonna 2019 kaukolämmön energialähteistä 44% oli uusiutuvia energialähteitä ja 56% fossiilisia polttoaineita.

Kaukolämmön energialähdejakauma 2019. Hyödynnämme energialähteenä myös hukkalämpöä, jota saadaan mm. voimalaitoksemme savukaasuista sekä teollisuusyritysten prosessien yhteydessä. Näet kuvan suurempana klikkaamalla sitä.

 

Vuonna 2019 kaukolämmön tuotannon CO2-päästöt olivat 177 g/kWh.

Kaukolämmön tuotantomme hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet merkittävästi vuodesta 2010.
 
 
 
alt=""
 

Energiakäänteen ansiosta kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet 30 % viimeisen 10 vuoden aikana. Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön CO2-päästöjä jopa 95% vuoteen 2030 mennessä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.