Mitä sinun on hyvä tietää sähkömarkkinoista juuri nyt

 

Mitä sähkömarkkinoilla tapahtuu?

Sähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssissä ja siellä sähkön hinta on tänä vuonna noussut jyrkästi. Lisäksi päivän sisäiset hinnanvaihtelut ovat olleet myös huomattavia. 

Mistä sähkön hinnannousu johtuu?

Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä yrittää käyttää energia-asetta Eurooppaa vastaan kylvääkseen eripuraa ja vähentääkseen tukea Ukrainalle. Venäjä vähentää maakaasun vientiään Eurooppaan. Toisaalta monet valtiot pyrkivät lopettamaan venäläisen kivihiilen, öljyn, turpeen ja puun käytön. Eri valtiot ovat erilaisissa asemissa vastaanottamassa kriisiä, koska ne ovat tehneet erilaisia energiapoliittisia ratkaisuja viimeisten vuosikymmenten aikana. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat vähemmän riippuvaisia fossiilisesta sähköntuotannosta kuin Eurooppa keskimäärin. Suomi on varustautunut kriisiin paremmin kuin Keski-Eurooppa, mutta sen vaikutukset näkyvät meilläkin.

Mistä hinnanheilahtelut vuorokauden eri tunteina johtuvat?

Kun Suomessa on tuulista ja siirtolinjat toimivat täydellä teholla, sähkön hinta voi meillä hetkellisesti romahtaa, koska uusiutuvan sähkön tuotanto kattaa kysynnän Suomessa ja sähköä riittää vientiinkin. Toisaalta kun Suomessa ei tuule, vaan tarvitaan sekä tuontisähköä että omaa fossiilista sähköntuotantoa, nousemme välittömästi Keski-Euroopan hintatasoon. Esimerkiksi kuukauden ensimmäisen viikon maanantaina sähkön hinta on ollut päivällä yli 400 €/MWh (40 snt/kWh) ja keskiviikkona tuulten yltyessä oltiinkin 4 €/MWh (0,4 snt/kWh) hinnoissa.

Miten sähkön hinnat kehittyvät jatkossa? 

Maailmantilanteen epävakaus tekee ennustamisen nyt erityisen vaikeaksi. Tällä hetkellä oletetaan, että sähkön hinta jatkaa nousuaan syksyn ajan, mutta keväällä hinta kääntyisi laskuun. Suomessa merkittäviä hintaan vaikuttavia asioita ovat mm. tuulisuuden määrä, talven kylmyys ja Olkiluoto 3 -voimalaitoksen saaminen täyteen tuotantoon. Sähkön hintaan vaikuttavat myös tuotannon ja kulutuksen tasapaino, maailman taloustilanne ja muiden raaka-aineiden hinnat.

Voisivatko energiayhtiöt alentaa sähköjen hintoja nyt, kun asiakkaille voi tulla maksuvaikeuksia?

Sähkön hinta on haasteellinen myös sähkön myyjille. Myyjien toiminnan pitää olla kannattavaa, jotta toiminta voi jatkua. Tappiolla myyminen voisi johtaa pahimmillaan toimintaedellytysten loppumiseen. Tampereen Sähkölaitos toimii luotettavasti ja vastuullisesti – jo vuodesta 1888.

Mikä sähkösopimus ja sähköyhtiö kannattaisi nyt valita?

Markkinatilanne koskee koko energia-alaa. Kohonnut sähkön pörssihinta heijastuu kaikkiin sähkösopimuksiin sopimustyypistä tai myyjäyhtiöstä riippumatta. Jos on vanha edullinen sopimus voimassa, se on varmin valinta. Uusi sopimus pitää valita sillä hetkellä olevista tarjouksista, ja juuri nyt valinnanvaraa on markkinoilla vähemmän kuin vuosikymmeniin. Tässä epäselvässä tilanteessa Tampereen Sähkölaitos myy uusille asiakkaille ainoastaan markkinasähkön hintaan sidottua Pörssisähkö-tuotetta. Sen ostajan on hyvä tiedostaa, että sähkön hinta vaihtuu joka tunti. Olemme koonneet ostajaa varten Pörssisähkön ostajan oppaan.

Kannattaako jäädä odottamaan, että sähkön hinta laskee?

Jos sinulla on määräaikainen sähkösopimus loppumassa, odottelu ei ole mahdollista. Silloin yksi hyvä vaihtoehto on tarttua tarjoukseen, jonka oma energiayhtiösi tarjoaa jatkosopimukseksi. Jos sinulla on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, sen hinta todennäköisesti nousee viiveellä sähkön pörssihintojen mukana. Toisaalta se myös laskee, kun pörssihinta laskee.

Minulla on pitkä määräaikainen sähkösopimus. Pitääkö minunkin säästää sähköä?

Energiansäästö on paras keino hillitä hintojen nousua ja mahdollista sähköpulaa. Kun sähköä kuluu vähemmän, sitä ei tarvitse tuottaa niin paljon eikä sen hinta silloin myöskään nouse. Mitä enemmän sähköä kuluu Suomessa esimerkiksi kylmänä talvipäivänä, sitä kalliimpia ovat sen tuotantokustannukset. Tiivistetysti: Kun kysyntä vähenee, se laskee sähkön hintaa markkinoilla ja hidastaa inflaatiota.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistämässä kampanjaa, jossa suomalaisia pyydetään säästämään energiaa. Hankkeessa ovat mukana myös ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia, Motiva, Sitra sekä energiavirasto. Kampanja tulee keskittymään erityisesti lämmityksen ja lämpimän veden kulutukseen. Niissä on suurin säästöpotentiaali. Suomessa energiankäytöstä noin kolmannes menee rakennusten lämmittämiseen.

Miten voin pienentää sähkölaskuani tässä tilanteessa?

Energiansäästömahdollisuudet vaihtelevat eri asiakkailla suuresti, mutta jokainen voi vaikuttaa omaan sähkönkulutukseensa arjen valinnoilla sekä esimerkiksi energiaremonteilla. Energiankulutukseen vaikuttavat asunnon koko, asukkaiden lukumäärä, käyttötottumukset, sähkölaitteiden määrä, ikä ja kunto. Lue sähkönsäästövinkkejä.

Miksi kallis maakaasu Saksassa kasvattaa suomalaiskotien sähkölaskua?

Saksa on tuottanut kuudesosan sähköstään maakaasulla. Venäjältä tulleen kaasun määrän romahdettua myös sähkön hinta Saksassa on noussut rajusti. Tilanne heijastuu Suomeen, koska pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat yhä tiiviimmässä yhteydessä muuhun Eurooppaan. Siirtyvän sähkön mukana siirtyy myös hinta. Viime vuosina sähkön siirtoyhteydet Norjan ja Saksan välillä ovat vahvistuneet, samoin Tanskan ja Hollannin välillä.

Suomi tuo sähköä ulkomailta ja silloin naapurimaiden hintataso heijastuu Suomeenkin. Samoin tuomme sähkön tuottamiseen tarvittavia polttoaineita ulkomailta, etenkin öljyä ja kaasua. Fossiilisten polttoaineiden hinnannousu näkyy meilläkin sähkön hinnassa.

Miksi Suomi ei ole omavarainen sähköntuotannossaan?

Suomen ei ole tarvinnut olla omavarainen, olemme tuoneet sähköä enemmän kuin vieneet. Olemme luottaneet kansainvälisiin yhteyksiimme ja energiajärjestelmää on kehitetty yhteistyössä. Tilanne on kuitenkin muuttunut radikaalisti ja pystymme vastaamaan siihen yllättävänkin nopeasti. On laskettu, että jo vuonna 2023 Suomi olisi sähköomavarainen ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Omavaraisuutta edesauttavat voimakkaasti lisääntyvä tuulivoimatuotanto sekä Olkiluoto 3 -voimalaitos. Lisääntyvä oma tuotanto auttaa myös laskemaan sähkön hintaa.

Käännettä voi pitää erityisen nopeana, sillä sähkön tuonti Venäjältä loppui vasta toukokuussa 2022 jatkuttuaan yli kolmekymmentä vuotta.

Mistä päätellään, että sähkön hinta lähtee keväällä 2023 laskuun?

Hinta saavuttaa huippunsa tämän vuoden viimeisinä kuukausina. Silloin jopa keskimääräinen kolmen kuukauden hinta yltää lähes 50 senttiin kilowattitunnilta. Kalleimmat tunnit tulevat olemaan todennäköisesti paljon keskiarvoa kalliimpia.

Sähkön hintaa on vaikea ennustaa. Paras ja ainoa julkinen tieto tulevasta löytyy sähköpörssin futuuri-kaupasta. Futuurit ovat hintoja, joilla suuret sähkön myyjät ja ostajat ovat sopineet kaupat etukäteen. Kaikesta tuotetusta sähköstä suuri osa myydään jo etukäteen. Futuurit ovat markkinoiden tämän hetken näkemys siitä, mikä on sähkön oikea hinta tulevaisuudessa. Vaikka futuurit ovatkin paras mahdollinen tieto tulevasta hintatasosta, ne on rakennettu epävarmalle pohjalle. Lopullisiin hintoihin vaikuttaa muun muassa se, tuleeko talvesta kylmä vai lämmin, paljonko tuulee sekä toimivatko voimalaitokset ja siirtoyhteydet.

Vuoden 2023 tammi-maaliskuun hinnat ovat futuurikaupassa vielä kalliita, mutta toinen vuosineljännes näyttää olevan huomattavasti edullisempien hintojen aikaa.