Ota energiansäästö tavaksi

Energiaa voit säästää muuttamalla kulutustottumuksiasi ja hankkimalla tehokkaita laitteita energiasyöppöjen tilalle. Kun säästät energiaa, voit vaikuttaa merkittävästi energiakustannuksiin. Ja tulokset näet suoraan laskustasi.

Kodin energiankäytöstä jopa 50 % lämmitykseen

Lämmitysenergian kulutus muodostaa asuinrakennusten suurimman yksittäisen kustannuserän. Kulutettu lämmitysenergia jakaantuu liki tasan rakennuksen johtumishäviöiden, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen kesken. Johtumishäviöitä vähennät säätämällä rakennuksen lämmitysverkostoa tai perinteisesti tiivistämällä ikkunoita ja parvekeovia. Lämmöntalteenottojärjestelmä voi vähentää ilmanvaihdon lämmönkulutusta yli puolet verrattuna tavalliseen poistoilmanvaihtoon. Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetyn veden määrä, putkiston eristystaso ja käyttövesiverkostoon liitetyt lämmityslaitteet.

Sähkö kolmasosa kodin energiankulutuksesta

Kolmannes kodin energiankulutuksesta kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kotitaloussähkön käyttö riippuu kuitenkin asumismuodosta, kotitalouden koosta ja käyttötottumuksista. Sähkönkulutukseltaan kolme suurinta kotitalouksien laiteryhmää ovat valaistus, kylmälaitteet ja kodin elektroniikka.

Vedenkulutuksessa käyttötottumukset ja vesikalusteet avainasemassa

Suomalaisten tyypillinen vedenkulutus on 90–270 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/vrk. Lämpimän käyttöveden osuus asuinrakennuksen energiankulutuksesta on merkittävä, sillä noin viidennes energiasta kuluu veden lämmittämiseen.