Älykäs lämmönjako - älyä ja tehokkuutta kiinteistön lämmönjakoon

  • Vaivaton ja toimintavarma
  • Tarpeen mukainen lämmitys
  • Seuranta ja raportointi
  • Ennakoitavat kustannukset

Älykäs lämmönjako on palvelumme sellaisille taloyhtiöille ja yritysasiakkaille, joilla kaukolämmön lämmönjakokeskuksen uusiminen on ajankohtaista. Puramme vanhan laitteiston ja asennamme uuden vanhan tilalle saman päivän aikana sekä otamme laitteiston etänä hallintaan. Toteutamme tarvittavat huollot ja korjaustoimenpiteet laitteiston elinkaaren aikana. 

Uuden lämmönjakokeskuksen lisäksi asennamme kiinteistöön lämpötila-anturit, joiden avulla ohjataan keskuksen toimintaa, optimoidaan kiinteistön energian käyttö ja vältytään turhalta lämmitykseltä.

Älykäs lämmönjako -palvelumme sopii myös uudisrakennuksille, jolloin rakennuksen energiankäyttö saadaan alusta lähtien oikealle tasolle. Ole yhteydessä jo rakennushankkeen alussa.

Patteriverkoston perussäätö

Lämmönjaon uusinnan lisäksi voidaan toteuttaa myös patteriverkoston perussäätö. Lämmitysverkosto tasapainotetaan ja patteriventtiilit sekä -termostaatit uusitaan, jolloin saavutetaan sama sisälämpötila kaikkiin asuntoihin. Perussäätö sisällytetään palvelumaksuihin, jolloin yhdellä kiinteällä kuukausimaksulla saadaan koko kiinteistön lämmitysjärjestelmä kerralla kuntoon ilman ylimääräisiä investointeja.

Toiminnan seuranta ja raportointi

Älykäs lämmönjako -palveluun sisältyy nettipohjainen työkalu, jonka avulla seurataan olosuhteita, järjestelmän toimivuutta ja sen tuomia energiansäästöjä. Seurannan avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää itse kiinteistön huollossa ja ylläpidossa.

Ennakoitavat kustannukset

Palvelu ei vaadi asiakkaalta investointeja, sillä kaikki hoituu kiinteällä kuukausimaksulla. Budjetointi helpottuu, eikä yllättäviä kulueriä synny palvelun aikana.