Näin Älykäs kaukolämpö toimii

 

Älykäs kaukolämpö -palvelun käyttöönotossa lämmönjakohuoneeseen asennetaan ohjausyksikkö tai hyödynnetään olemassa olevaa ohjausyksikköä. Asuntoihin asennetaan kattava määrä huoneistokohtaisia antureita, jotka mittaavat lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Palveluun voidaan liittää halutessa Ilmatieteen laitoksen sääennusteet ohjaamaan lämmitystä. Älykäs kaukolämpö -palvelu saadaan yhdistettyä myös kiinteistön omaan talotekniseen järjestelmään.

Käyttöönoton jälkeen palvelu kerää tuntitasolla sekä kiinteistön lämmitystietoja että huoneistoanturin mittaustietoja. Kerätty data välitetään ja tallennetaan pilvipalveluun, josta tietoja voidaan analysoida. Saadun informaation perusteella tehdään halutut ohjaustoimenpiteet.

Älykäs kaukolämpö -palvelun tuottamia tietoja seurataan useamman lämmityskauden aikana, jotta lämmityksen ohjaus saadaan optimaaliseksi.

Palvelun ominaisuuksia ovat:

 • Sisäilmaolosuhteiden mittaus ja raportointi (lämpötila, suhteellinen kosteus)
 • Rakennuksen lämmityksen säätö:
  • lämpimän käyttöveden kulutuksen perusteella (leikataan lämmityksen kulutushuippu tai siirretään sitä ajallisesti)
  • keskimääräisen sisälämpötilan tavoitetason perusteella
  • sääennusteen perusteella
  • aikaohjatusti 
 • Taloteknisen järjestelmän valvonta
 • Palvelun toimivuuden todentaminen
 • Lämpötilahälytykset
 • Toiminta-arvojen poikkeamien tunnistaminen

Taloyhtiön sisälämpötilat saattavat vaihdella huomattavasti viileimmän ja lämpimimmän huoneiston välillä. Älykäs kaukolämpö -palvelun avulla lämpötiloja saadaan säädettyä Sisäilmayhdistys ry:n suositusten (20-22 astetta) mukaisiksi ja tasaisemmiksi huoneistojen kesken.