Sähkön ja lämmön alkuperätiedot

Tampereen Sähkölaitoksen missiona on kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Energiakäänteen teimme jo vuonna 2010. Sen jälkeen olemme edenneet vakaasti valitulla tiellä, jolla pienennämme hiilidioksidipäästöjämme vuoteen 2030 mennessä 95% ja lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossamme 90 %:iin. Tältä sivulta löydät tietoa myymämme sähkön ja lämmön alkuperistä. Lue lisää energiakäänteestä tästä.

Katso kaukolämmön alkuperätiedot tästä


Kuluttajille ja pienyrityksille myyty sähkö lähes 100 % uusiutuvaa

Myimme kuluttajille ja pienyritysasiakkaille vuonna 2020 lähes kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Noin 93 % tuotettiin joko vedellä, tuulella tai puuperäisillä polttoaineilla. Noin 7 % tuotettiin sekajätteellä Tammervoiman hyötyvoimalassamme. Sekajätteestä 50 % lasketaan uusiutuvaksi ja 50 % fossiiliseksi.

Kun otetaan huomioon myös suuryrityksille myymämme sähkö, kokonaisenergialähteiden jakauma vuonna 2020 oli:

- Uusiutuvat energialähteet 66,7 %
- Ydinvoima 18,6 %
- Turve ja fossiiliset energialähteet 14,7 %

Ostimme myydyn sähkön kokonaisuudessaan NordPool -sähköpörssistä.

Sähkölaitoksella ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista, emmekä käytä kivihiiltä. Pieni osa suuryrityksille myytävästä sähköpörssistä ostetusta sähköstä on tuotettu ydinvoimalla. Tätä osuutta vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,54 mg/kWh. Myymämme sähkön tuotannosta aiheutui hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 84,14 g/kWh.

Muun kuin uusiutuvilla energialähteillä myydyn sähkön osalta alkuperäjakauman ja päästöjen laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumaa. Lisätietoja alkuperätakuusta ja jäännösjakauman laskennasta Energiaviraston sivuilta.

Alkuperätakuulla yritysasiakkaillemme myyty sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan yrityssopimuksessa mainitulla energiamuodolla.

 

Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla sitä.

 

Miten varmistamme, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä?

Olemme todentaneet kotitalouksille ja pienyrityksille myydyn uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön virallisilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy, ja sen valvojana toimii Energiavirasto.

Energiayhtiöt velvoitetaan ilmoittamaan eri tuotantotavoilla verkkoon tuotetun sähkön määrän, ja sen perusteella pystytään selvittämään sähkön alkuperä.

Sähkönmyyjät puolestaan ostavat alkuperätakuita myymänsä sähkön verran. Näin varmistutaan siitä, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja että uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain sen verran, kuin sitä on sähköverkkoon tuotettu.


Kaukolämpöä paikallisesti ilman kivihiiltä

Sähkölaitoksen kaukolämpö tuotetaan paikallisesti pääosin Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksissamme lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Yhteistuotannolla jopa 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä sähkönä ja lämpönä. Näin säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Voimalaitosten lisäksi lämpöä tuottavat lukuisat lämpölaitokset eri puolilla toiminta-aluettamme.

Olemme toteuttaneet viime vuosina nopeassa tahdissa onnistuneen energiakäänteen, jolla olemme siirtyneet käyttämään uusiutuvia polttoaineita fossiilisten sijaan. Hyödynnämme lämmön tuotannossa yhä enemmän puuperäisiä aineksia: metsänjalostuksen puutähteitä ja pellettiä. Lisäksi lämpöä tuotetaan sekajätteestä Tammervoiman hyötyvoimalassa. Energiakäänteen ansiosta kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet 30 % viimeisten 10 vuoden aikana. 

Huomioitavaa on, että tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei käytetä lainkaan kivihiiltä, päin vastoin kuin monissa muissa suurissa kaupungeissa Suomessa.

Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön CO2-päästöjä jopa 90% vuoteen 2030 mennessä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin. Tämä on koko Pirkanmaan suurin ilmastoteko!

Alla tarkempaa tietoa lämmöntuotannon energialähteistä vuonna 2020.

Yllä kaukolämmön tuotannon alkuperien jakauma vuodelta 2020. Näet kuvan suurempana klikkaamalla sitä.

Yli puolet (54 %) kaukolämmön energialähteistämme oli uusiutuvia vuonna 2020. Uusiutuvista energialähteistä tuotimme kaukolämpöä puulla, hukkalämmöllä sekä sekajätteellä, josta 50 % on laskennallisesti uusiutuvaa. 

Hukkalämpöä saadaan mm. voimalaitoksiemme savukaasuista savukaasupesurin avulla sekä teollisuusyritysten prosessien yhteydessä. Näet kuvan suurempana klikkaamalla sitä.

 

 
 
 
 

Energiakäänteen ansiosta kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet n. 30% viimeisen 10 vuoden aikana. Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön CO2-päästöjä jopa 90% vuosien 2010-2030 välillä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.

 

Olemme vähentäneet viimeisen 10 vuoden aikana CO2-päästöjämme yli 220 tuhatta tonnia (v. 2010-20). Vähennys vastaa lähes 40000 kierrosta maapallon ympäri autolla. Vuoteen 2030 mennessä vähennys on jopa 90% eli yli 590 tuhatta tonnia hiilidioksidia. Ympäristö kiittää!