Sähkölaskun sisältö

Sähkölaskun etusivulle on koottu laskun yhteenveto. Toisella sivulla on laskuerittely, jossa on tietoa toteutuneesta sähkönkäytöstä laskutusjaksolta tarkemmin eriteltynä.

Laskun etusivu

1. Sähkölaskun yksilöivät tiedot

  • Laskun numero, sopimusnumerot, asiakasnumero ja viite, käyttöpaikkanumero ja osoite, mittalaitteen (sähkömittari) numero
  • Ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun tarvitset laskustasi jonkin yksilöivistä numerotunnuksista: asiakasnumeron, sopimusnumeron, laskun numeron tai käyttöpaikkatunnuksen


2. Laskun ajanjakso ja tyyppi (lukema-, arvio-, tai tasauslasku)

3. Laskutettava sähkö eriteltynä sähköenergiaan (sähkön myynti) ja sähkön siirron osuuteen

4. Laskun loppusumma, viite ja eräpäivä

5. Asiakastiedoteosio sekä seuraavan laskun arvioitu eräpäivä.

6. Tilisiirto-osa

 

Laskun takasivu

7. Lukematiedot

  • Jos laskutuksesi on tehty lukemien perusteella. lukematiedoissa näkyy alku- ja loppulukema sekä niiden perusteella laskettu sähkönkulutus. Jos lukemat puuttuvat, kulutus on laskettu suoraan tuntikohtaisten mittausten perusteella.

8. Sähköenergian (sähkön myynnin) osuus

  • Otsikossa tuotteen nimi/tuotteen tyyppi (määräaikainen/toistaiseksi voimassa oleva)
  • Erittely perusmaksuun ja kulutettuun energiamäärään. Energiamäärä x energian yksikköhinta = kokonaisenergian osuus

9. Sähkön siirron osuus

  • Otsikossa Siirtotuotteen nimi

Erittely perusmaksuun ja kulutettuun energiamäärään. Energiamäärä x energian yksikköhinta = kokonaisenergian osuus

10. Laskutettava summa yhteensä

11. Toteutuneen kulutuksen mukaiset keskihinnat eriteltyinä myynnin ja siirron osuuksiin

  • Keskihinnat saadaan laskemalla perusmaksun ja energiamaksun summa yhteensä ja jakamalla yhteissumma kulutetulla energiamäärällä.

 

Teemme jatkuvaa kehitystyötä, jotta sähkölaskusi olisi sinulle mahdollisimman helppolukuinen. Otamme mielellämme kehitysideoita vastaan, joita voit lähettää Yhteydenotto-lomakkeella.