Usein kysyttyä Wattimaatista

Kenelle Wattimaatti on tarkoitettu?

Kenelle Wattimaatti on tarkoitettu?

Wattimaattia voivat käyttää Tampereen Sähkölaitoksen sähkö- ja kaukolämpöasiakkaat kaikkialla Suomessa.

Mitä hyötyä minulle on Wattimaatista?

Mitä hyötyä minulle on Wattimaatista?

Wattimaatti esittää sähkönkulutuksen tunnin tarkkuudella. Raportoinnin avulla käyttäjällä on mahdollisuus saavuttaa säästöjä muokkaamalla kulutustottumuksiaan ja todentamalla säästöt Wattimaatin avulla. Tuntiraportoinnista voi myös havaita mm. joidenkin sähkölaitteiden vikaantumisen ja jatkuvasti päällä olevan sähkön pohjakuorman.

Mitä asioita palvelusta voi seurata?

Mitä asioita palvelusta voi seurata?

Wattimaatti-palvelussa voi seurata sähkön ja kaukolämmön kulutusta. Suunnitteilla on laajentaa palvelua koskemaan myös kaukojäähdytyksen ja maakaasun kulutuksen seurantaan.

Wattimaatista löytyy helposti myös sähkön ja kaukolämmön voimassa olevat sopimukset ja uusimmat laskut. Laskut näytetään viimeisen kahden vuoden ajalta. Esillä on kaikki maksetut ja maksettavat laskut eräpäivineen. Perutut laskut ja koontilaskut eivät ole esillä.

Palvelusta voi helposti tulostaa uuden laskun, jos alkuperäinen on sattunut katoamaan. Sieltä pystyy tarkistamaan myös nykyisen sopimuksen tuotteen ja sen hinnat.

Mistä kulutuslukemat tulevat?

Mistä kulutuslukemat tulevat?

Wattimaatti esittää kulutustietoa, joka on saatu sähkönkäyttöpaikalla olevalta etäluettavalta sähkömittarilta. Mitattu kulutus kuvaa asiakkaan sähkön käyttöä parhaimmillaan tunnin tarkkuudella.

Kuinka tieto välitetään Sähkölaitokselle?

Kuinka tieto välitetään Sähkölaitokselle?

Tampereen Sähkölaitoksen mittareita luetaan erilaisilla tiedonsiirtotekniikoilla. Haja-asutusalueilla yleistä on gsm-modeemin käyttö, taajamissa käytetään tiedonsiirtoa sähköverkkoa pitkin.

Kuinka usein mittarit luetaan?

Kuinka usein mittarit luetaan?

Mittarit luetaan automaattisesti päivittäin. Tarvittaessa mittari voidaan lukea myös manuaalisesti.

Kuinka reaaliaikaista palvelussa esitettävä kulutustieto on?

Kuinka reaaliaikaista palvelussa esitettävä kulutustieto on?

Palvelussa näytetään parhaassa tapauksessa edellisen päivän kulutus.

Miksi joskus tuntikulutuksia puuttuu?

Miksi joskus tuntikulutuksia puuttuu?

Etäluettavat sähkömittarit luetaan päivittäin. Aina lukeminen ei kuitenkaan onnistu, ja päivän lukemat jäävät joko kokonaan tai osittain saamatta. Laskutukseen ei kuitenkaan aiheudu tästä virhettä, koska laskutus perustuu tällä hetkellä kuukausittain luettaviin kulutuslukemiin, joissa kaikki käyttö on mukana.

Miksi kuukausilukema tai tuntisarja näyttää joskus eri ajanjaksoinakin samalta?

Miksi kuukausilukema tai tuntisarja näyttää joskus eri ajanjaksoinakin samalta?

Jos sähkömittarilta ei syystä tai toisesta saada luettua tuntikohtaista kulutustietoa, esitetään kulutus arviolaskutuksen perustana olevan käyttöprofiilin mukaan laskettuna. Tällöin päivä-, tai tuntikohtainen kulutus ei vastaa todellista kulutusta.

Miksi tuntisarjoista summattu luku on eri kuin laskulla esitetty kulutus?

Miksi tuntisarjoista summattu luku on eri kuin laskulla esitetty kulutus?

Tuntisarjojen esitystä varten joudutaan suorittamaan jonkin verran pyöristystä. Myös jonkin ajanjakson tuntikulutustietojen puuttuminen voi aiheuttaa eron. Laskutus ei myöskään aina tapahdu tasan yhden kuukauden ajalta, vaan laskutuksen perusteena oleva lukema saattaa olla vaikkapa kuukauden kolmannen päivän lukema.

Kuka maksaa sähkömittareiden lukemisesta aiheutuneet kustannukset?

Kuka maksaa sähkömittareiden lukemisesta aiheutuneet kustannukset?

Sähköverkkoyhtiö vastaa kulutusten mittauksesta ja etäluettavien mittarien luennasta omalla verkkoalueellaan.

Mikä on lämpötilakorjattu kulutus?

Mikä on lämpötilakorjattu kulutus?

Lämpötilakorjauksella saatetaan eri ajanjaksojen kaukolämmön kulutukset vertailukelpoisiksi keskenään huomioiden eri ajanjaksoina toteutunut ulkolämpötila.

Mitä eroa on tuntimitatulla ja lukemamitatulla kulutuksella?

Mitä eroa on tuntimitatulla ja lukemamitatulla kulutuksella?

Wattimaatissa lukemamitattu kulutus perustuu kerran kuussa luettaviin kulutuslukemiin. Tuntimitattu kulutus luetaan sähkömittarilta kerran päivässä. Lukemamitattu kulutusta voi tarkastella vain kuukauden tarkkuudella.

Mitä eri vertailuarvot tarkoittavat?

Mitä eri vertailuarvot tarkoittavat?

Alueellinen keskimääräinen kulutus on Energiaviraston määrittämää vertailuarvo, jota vähemmän sähkö kuluttaa puolet (50%) vastaavista sähkönkäyttäjistä.

Alueellinen säästäväinen kulutus on Energiaviraston määrittämää vertailuarvo, jota vähemmän sähkö kuluttaa neljännes (25%) vastaavista sähkönkäyttäjistä.

Energiaviraston vertailuarvot näytetään, jos käyttöpaikka on profiloitu. Profilointi onnistuu valitsemalla Wattimaatissa Käyttöpaikan tiedot sivun vasemmassa reunassa.

Alueen kuluttajista laskettu vertailuarvo on samalla tavalla profiloitujen Wattimaatti-käyttäjien keskimääräinen kulutus. Vertailuarvo näytetään vain, jos samalla tavalla profiloituja käyttöpaikkoja on riittävän monta.

Energiayhtiön vertailuarvo on varattu Tampereen Sähkölaitoksen omaa vertailuarvoa varten. Toistaiseksi tällaista arvoa ei ole järjestelmään syötetty.

Miksi en näe vertailuarvoja muutoin kuin viiden vuoden näkymässä?

Miksi en näe vertailuarvoja muutoin kuin viiden vuoden näkymässä?

Kaikki vertailuarvot ovat suuntaa antavia eikä niiden tarkastelu tarkemmalla tasolla ole järkevää.

Voinko liittää tunnukseeni useita asiakkuuksia?

Voinko liittää tunnukseeni useita asiakkuuksia?

Useiden asiakkuuksien liittäminen samaan käyttäjätunnukseen ei toistaiseksi ole mahdollista.

Voiko useampi käyttäjä katsoa saman asiakkuuden tietoja?

Voiko useampi käyttäjä katsoa saman asiakkuuden tietoja?

Toistaiseksi useampi rekisteröity käyttäjä ei valitettavasti pysty katsomaan saman asiakkaan tietoja. Tässä tapauksessa samat tunnukset kannattaa harkitusti antaa toisen käyttäjän tietoon.