Usein kysyttyä Wattimaatista

Wattimaattia voivat käyttää Tampereen Sähkölaitoksen sähkö- ja kaukolämpöasiakkaat kaikkialla Suomessa.

Wattimaatti esittää sähkönkulutuksen tunnin tarkkuudella. Raportoinnin avulla käyttäjällä on mahdollisuus saavuttaa säästöjä muokkaamalla kulutustottumuksiaan ja todentamalla säästöt Wattimaatin avulla. Tuntiraportoinnista voi myös havaita mm. joidenkin sähkölaitteiden vikaantumisen ja jatkuvasti päällä olevan sähkön pohjakuorman.

Wattimaatti-palvelussa voi seurata sähkön ja kaukolämmön kulutusta. Suunnitteilla on laajentaa palvelua koskemaan myös kaukojäähdytyksen ja maakaasun kulutuksen seurantaan.

Wattimaatista löytyy helposti myös sähkön ja kaukolämmön voimassa olevat sopimukset ja uusimmat laskut. Laskut näytetään viimeisen kahden vuoden ajalta. Esillä on kaikki maksetut ja maksettavat laskut eräpäivineen. Perutut laskut ja koontilaskut eivät ole esillä.

Palvelusta voi helposti tulostaa uuden laskun, jos alkuperäinen on sattunut katoamaan. Sieltä pystyy tarkistamaan myös nykyisen sopimuksen tuotteen ja sen hinnat.

Wattimaatti esittää kulutustietoa, joka on saatu sähkönkäyttöpaikalla olevalta etäluettavalta sähkömittarilta. Mitattu kulutus kuvaa asiakkaan sähkön käyttöä parhaimmillaan tunnin tarkkuudella.

Tampereen Sähkölaitoksen mittareita luetaan erilaisilla tiedonsiirtotekniikoilla. Haja-asutusalueilla yleistä on gsm-modeemin käyttö, taajamissa käytetään tiedonsiirtoa sähköverkkoa pitkin.

Mittarit luetaan automaattisesti päivittäin. Tarvittaessa mittari voidaan lukea myös manuaalisesti.

Palvelussa näytetään parhaassa tapauksessa edellisen päivän kulutus.

Etäluettavat sähkömittarit luetaan päivittäin. Aina lukeminen ei kuitenkaan onnistu, ja päivän lukemat jäävät joko kokonaan tai osittain saamatta. Laskutukseen ei kuitenkaan aiheudu tästä virhettä, koska laskutus perustuu tällä hetkellä kuukausittain luettaviin kulutuslukemiin, joissa kaikki käyttö on mukana.

Jos sähkömittarilta ei syystä tai toisesta saada luettua tuntikohtaista kulutustietoa, esitetään kulutus arviolaskutuksen perustana olevan käyttöprofiilin mukaan laskettuna. Tällöin päivä-, tai tuntikohtainen kulutus ei vastaa todellista kulutusta.

Tuntisarjojen esitystä varten joudutaan suorittamaan jonkin verran pyöristystä. Myös jonkin ajanjakson tuntikulutustietojen puuttuminen voi aiheuttaa eron. Laskutus ei myöskään aina tapahdu tasan yhden kuukauden ajalta, vaan laskutuksen perusteena oleva lukema saattaa olla vaikkapa kuukauden kolmannen päivän lukema.

Sähköverkkoyhtiö vastaa kulutusten mittauksesta ja etäluettavien mittarien luennasta omalla verkkoalueellaan.

Lämpötilakorjauksella saatetaan eri ajanjaksojen kulutukset vertailukelpoisiksi keskenään huomioiden eri ajanjaksoina toteutunut ulkolämpötila.

Wattimaatissa lukemamitattu kulutus perustuu kerran kuussa luettaviin kulutuslukemiin. Tuntimitattu kulutus luetaan sähkömittarilta kerran päivässä. Lukemamitattu kulutusta voi tarkastella vain kuukauden tarkkuudella.

Alueellinen keskimääräinen kulutus on Energiaviraston määrittämää vertailuarvo, jota vähemmän sähkö kuluttaa puolet (50%) vastaavista sähkönkäyttäjistä.

Alueellinen säästäväinen kulutus on Energiaviraston määrittämää vertailuarvo, jota vähemmän sähkö kuluttaa neljännes (25%) vastaavista sähkönkäyttäjistä.

Energiaviraston vertailuarvot näytetään, jos käyttöpaikka on profiloitu. Profilointi onnistuu valitsemalla Wattimaatissa Käyttöpaikan tiedot sivun vasemmassa reunassa.

Alueen kuluttajista laskettu vertailuarvo on samalla tavalla profiloitujen Wattimaatti-käyttäjien keskimääräinen kulutus. Vertailuarvo näytetään vain, jos samalla tavalla profiloituja käyttöpaikkoja on riittävän monta.

Energiayhtiön vertailuarvo on varattu Tampereen Sähkölaitoksen omaa vertailuarvoa varten. Toistaiseksi tällaista arvoa ei ole järjestelmään syötetty.

Kaikki vertailuarvot ovat suuntaa antavia eikä niiden tarkastelu tarkemmalla tasolla ole järkevää.

Useiden asiakkuuksien liittäminen samaan käyttäjätunnukseen ei toistaiseksi ole mahdollista.

Toistaiseksi useampi rekisteröity käyttäjä ei valitettavasti pysty katsomaan saman asiakkaan tietoja. Tässä tapauksessa samat tunnukset kannattaa harkitusti antaa toisen käyttäjän tietoon.